Make your own free website on Tripod.com
 
LENCANA SEKOLAH  

Our School Motto:

WISDOM

BENEVOLENCE

BRAVERY


Moto Sekolah:

KECERDASAN

KELOMPOK MASYARAKAT PENYAYANG

KEBERANIAN MENENPUH DUGAAN


Click here to read:

Chinese Version


I am proud to be a Malaysian

Saya amat berbangga kerana saya seorang Rakyat Malaysia.


 

LENCANA SJK(C) CHONG HWA, RENGIT

    BUKU - Memberikan makna bahawa membaca adalah kunci kejayaan dan pengetahuan.
    TANGAN - Melambangkan bahawa bekerja dan berfikir saling berkait.
    BULATAN - Memberi makna bahawa murid-murid sekolah ini terdiri daripada tiga pekan utama, iaitu Rengit, Senggarang dan Benut.
    GARISAN - Melambangkan moto utama sekolah yang membawa erti: Kecerdasan, Kelompok Masyarakat Penyayang, dan Keberanian Menenpuh Dugaan.


THE RENGIT CHONG HWA SCHOOL EMBLEM

    BOOK - Signify that reading is the key to success and knowledge.
    HAND - Signify that work dan thinking always link together.
    CIRCLE - Signify that pupils of this school come from Rengit, Senggarang and Benut areas.
    LINES - Signify the Motto of the School: Wisdom, Benevolence and Bravery.

 


THE RENGIT CHONG HWA SCHOOL HOMEPAGE © ANG CHOR CHEW
LAMAN WEB SJK(C) CHONG HWA, RENGIT DILANCARKAN DENGAN RASMINYA PADA 22 APRIL, 2002.

Sekolah Jenis Kebangsaan(Cina) Chong Hwa,
Rengit, 83100 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
TEL & FAX: 07-4241324