Make your own free website on Tripod.com
 
KURIKULUM TAHUN 2005  

 

Kamu sedang mengikuti Laman Web SJK(C) Chong Hwa, Rengit, Batu Pahat, Johor.


Klik untuk membaca Senarai:

Panitia Matapelajaran


Klik untuk membaca senarai:

J/K Kurikulum

J/K Kewangan

J/K Kedai Buku

J/K Pencatat Minit

J/K Jadual Waktu

J/K UPSR

J/K Pusat Sumber

J/K Perpustakaan

J/K BBM

J/K APDI am proud to be a Malaysian

Saya amat berbangga kerana saya seorang Rakyat Malaysia.


 

En. CHUNG CHIN CHAI
Guru Penolong Kanan I
Kurikulum & Pentadbiran

En. CHUNG CHIN CHAI selaku Guru Penolong Kanan I bertugas untuk merancang, mengelola dan mengurus terhadap Bahagian Kurikulum dan Pentadbiran Sekolah.
 
Beliau dibantu oleh

Pn. CHAN SHIAU WEE
Setiausaha
Peperiskaan
Pn. WONG SZE FUEN
Guru Bimbingan &
Kauseling
Cik AW YANG KOH SHU
Guru EMIS/Data &
Media
AW POH CHOO
Guru
Pemulihan
Pn. SOH BEE TIANG
Guru
Pendidikan Khas

Beberapa buah Jawatankuasa ditubuhkan untuk membantu beliau dalam pengurusan pentabiran Kurikulum. Jawatankuasa itu ialah:

J/K Kurikulum: Merancang, mengelola dan mengurus hal kurikulum sekolah.

J/K Kewangan: Merancang, mengelola dan mengurus hal kewangan sekolah.

J/K Kedai Buku: Kegunaan & Penjualan Buku-buku Teks.

J/K Pencatat Minit Mesyuarat Staf: Mencatat minit semua mesyuarat staf.

J/K Jadual Waktu: Merancang dan menysusun Jadual Waktu Induk dan Gantian.

J/K Pengurusan UPSR: Menyelia dan mengurus kelas-kelas UPSR.

J/K Pusat Sumber: Menyelia pengelolaan Pusat Sumber Sekolah.

J/K Perpustakaan Buku: Merancang pengurusan dan pengelolaan Perpustakaan Buku.

J/K Alat Bantuan Mengajar: Menyelia pengurusan dan pengelolaan alat bantuan mengajar.

J/K Alat Pandang Dengar: Menyelia pengelolaan dan pengurusan Bilik Pandang Dengar/Tayangan.

J/K Makmal Komputer: Menyelia pengurusan Makmal Komputer.

J/K EMIS & Data Guru: Menyimpan dan mengemaskini data guru dan kakitangan.

J/K Bank Soalan: Menyimpan dan mengemaskini Bank Soalan.

J/K Peperiksaan: Menyelia dan mengawal pengurusan Peperiksaan dalaman dan UPSR.

J/K Buku Rujukan: Menyimpan dan menyelia kegunaan Buku Rujukan.

J/K Sudut Membaca: Merancang, mengelola dan mengemaskini semua sudut membaca.

J/K Pameran: Menyelia tentang papan kenyataan di Koridor Membaca.

J/K Pendidikan Khas: Menyelia pengurusan kelas Pendidikan Khas.

J/K Pendidikan Penyayang dan Transisi: Menyelia dan mengurus tentang pelaksanaan kelas Penyayang dan Transisi.

J/K Pejabat Guru: Menyelia tentang keceriaan pejabat guru.

J/K Pemulihan : Menyelia terhadap pengurusan Kelas Pemulihan.

J/K Kokurikulum Akademik: Pengurusan tentang Pertandingan dan Kokurikulum Akademik.

J/K Keceriaan: Pengurusan Keselamatan, Keceriaan dan Keindahan sekolah.

Panitia Semua Matapelajaran: Menyelia pengurusan panitian-panitia Matapelajaran.


CHONG HWA, RENGIT HOMEPAGE © ANG CHOR CHEW
LAMAN WEB SJK(C) CHONG HWA, RENGIT DILANCARKAN DENGAN RASMINYA OLEH PADA 22 APRIL, 2002. DIKEMASKINI PADA 4 MEI 2005.

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chong Hwa,
Rengit, 83100 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
TEL/FAX: 07-4241324