Make your own free website on Tripod.com
 
HAL EHWAL MURID  

 

Kamu sedang mengikuti Laman Web SJK(C) Chong Hwa, Rengit, Batu Pahat, Johor.


Klik untuk membaca Senarai:

Skim Pinjaman
Buku Teks (SPBT)

Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Latihan KecemasanI am proud to be a Malaysian

Saya amat berbangga kerana saya seorang Rakyat Malaysia.


 

Cik BOK AH JAR
Guru Penolong Kanan II
Hal Ehwal Murid

Cik BOK AH JAR selaku Guru Penolong Kanan II bertugas untuk merancang, mengelola dan mengurus terhadap Hel Ehwal Murid Sekolah.
 
Beliau dibantu oleh

Cik SEE TOH JINN XAN
Guru SPBT
Pn. HO SWEE LIAN
Guru Disiplin
Pn. WONG SZE FUEN
Guru Kesihatan
Cik LEE SOK HUA
Guru Kebajikan
Pn. HO SWEE LIAN
Guru
Guru RMT/Projek Susu

Beberapa buah Jawatankuasa ditubuhkan untuk membantu beliau dalam pengurusan dan pentabiran dalam Hal Ehwal Murid. Jawatankuasa itu ialah:

J/K Bimbingan & Kaunseling: Merancang, mengelola dan mengurus hal mengenai bimbingan dan kaunseling terhadap murid-murid yang bermaslah..

J/K SPBT: Merancang, mengelola dan mengurus hal mengenai Skim Pinjaman Buku Teks.

J/K Kesihatan & Kebersihan: Merancang and menguruskan aktiviti dan hal mengenai kesihatan dan kebersihan kawasan sekolah.

J/K Kantin: Memantau dan mengawal keadaan kantian dan pastikan keadaan sentiasa bersih dan segar.

J/K RMT/Susu: Merancang dan mengelola pelaksanaan Ranangan Makanan Tambahan dan Projek Susu Sekolah.

J/K Kebajikan & Kecemasan: Menyelia, merancang dan mengurus program & aktiviti terhadap Latihan Kecemasan serta Kebajikan murid.

J/K Rombongan Lawatan: Menyelia pengelolaan dan pengurusan rombongan lawatan murid.

J/K Disiplin Murid: Merancang pengurusan dan pengelolaan terhadap disiplin murid.

J/K Keselamatan Jalanraya: Menyelia pengurusan dan pengelolaan keselamatan jalanraya.

J/K Keceriaan: Menyelia pengelolaan dan pengurusan keceriaan kawasan sekolah.


CHONG HWA, RENGIT HOMEPAGE © ANG CHOR CHEW
LAMAN WEB SJK(C) CHONG HWA, RENGIT DILANCARKAN DENGAN RASMINYA OLEH PADA 22 APRIL, 2002. DIKEMASKINI PADA 4 MEI 2005.

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chong Hwa,
Rengit, 83100 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
TEL/FAX: 07-4241324